Skip to main content

WeMe FOREST

08 Οκτωβρίου 2018

Η εκπαiδευση στο δάσος είναι μια μέθοδος μάθησης που πραγματοποιείται σε εξωτερικό φυσικό τοπίο, όπου τα παιδιά και οι δάσκαλοι εμπνέονται από την φύση και μαθαίνουν μέσα από βιωματικές εμπειρίες και προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν. 

Οι τοίχοι, μέσα στους οποίους το σημερινό παιδί αναγκάζεται να περνά ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής του ζωής, γκρεμίζονται και την θέση τους παίρνει ο ουρανός, το χορτάρι, τα δέντρα, τα πουλιά. Τα φυσικά υλικά, οι ήχοι, οι μυρωδιές αποτελούν εναύσματα για ενασχόληση και πυροδοτούν ερωτήματα και παρατηρήσεις που αφορούν τον κόσμο, την σχέση του ανθρώπου με τα ζώα και τα φυτά, τα μαθηματικά, την φυσική και την εξέλιξη, ακόμη και την τέχνη. Καθώς λοιπόν συνεχώς δοκιμάζουν και δρούν με σώμα και πνεύμα, τα μικρά παιδιά εξερευνούν τον εαυτό τους και εξελίσσουν ικανότητες τους που αφορύν την αυτονομία, την αυτοπεποίθηση, την ομαδικότητα, την κριτική σκέψη και ακόμη περισσότερο το προσόν του να μαθαίνουν ενεργητικά, η αλλιώς του να μαθαίνουν πως να μαθαίνουν!

Μέσα από διαθεματικές και διεπιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας που είναι ευέλικτες στο να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, της φύσης, του ξαφνικού που θα προκύψει και θα διεγείρει το ενδιαφέρον, οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τα παιδιά να αναγνωρίσουν την σημασία του σεβασμού προς το περιβάλλον και προς τον ίδιο τους τον εαυτό, ακολουθώντας πάντα συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής για το κάθε παιδί και ενήλικα που παίρνει μέρος στην διαδικασία.

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται για το τμήμα των νηπίων.Αποφασίσαμε μία φορά την εβδομάδα οι δραστηριότητες μας να πραγματοποιούνται στον λόφο του Λυκαβηττού. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα βρίσκεται σε ένα κατάλληλο αναπτυξιακό στάδιο που θα μπορεί αφενός να διαχειριστεί τις δυνάμεις της με σκέψη και προσοχή στον φυσικό χώρο και να καταφέρει να ακολουθήσει τους κανόνες για την ασφαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση του προγράμματος. Αφετέρου, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας, του θάρρους, της παρατήρησης, της λήψης αποφάσεων, της κρίσης θα βοηθήσει τα παιδιά αυτά στο επόμενο σχολικό τους βήμα.

Πολύ σημαντικό τέλος θεωρούμε την ευκαιρία που μας παρέχει η φύση στην εξέλιξη της γλώσσας. Κατά την προσπάθεια να εξηγήσουν, να αναλύσουν, να θυμηθούν, να συνδέσουν, να συζητήσουν τα φαινόμενα, θα δοκιμάσουν την πρόκληση να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους σύμφωνα με τους χρόνους που συνέβησαν τα γεγονότα και να διατυπώσουν τις σκέψεις τους λεκτικά είτε αργότερα στο σχολείο, είτε στο σπίτι. Τέλος, η πρώτη αυτή επαφή με την εκπαίδευση στην φύση μπορεί να αποτελέσει την αρχή για την συνέχιση παρόμοιων παρεμβάσεων από τα παιδιά στο μέλλον.

ΣΤΟΧΟΙ
Διαχείρηση ελευθερίας, αυτονομίας
Ενίσχυση ομαδικότητας
Επίλυση προβλημάτων
Εξέλιξη λόγου και ομιλίας

Η ασφάλεια όλων των παιδιών είναι για μας προτεραιότητα.

Ο χώρος που θα πραγματοποιούνται οι σχεδιασμοί θα είναι προελεγμένος και θα τηρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

Απαραίτητος εξοπλισμός

Σακίδιο πλάτης που θα μπορεί να το κουβαλάει μόνο του κάθε παιδί με:

Μια αλλαξιά ρούχα,γαλότσες ,αδιάβροχο,ιδιαίτερα φάρμακα σε περίπτωση που υπάρχουν.

Ετοιμαστείτε να λερωθούμε,να γραντζουνιστούμε και να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία σχολείου.

Εγγραφείτε στο Newsletter

Copyright © 2018-2023 WEME Constructs. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.